Detta är SPHF

Sveriges Polismäns Helnykterhetsföbund

Vi poliser ser ofta konsekvenserna av alkohol- och narkotikamissbruk. Vi ser hur människor, under rusets eller abstinensbesvärens inverkan, gör saker de inte vill göra. Vi ser trafikskador, förtvivlade anhöriga, meningslösa våldsbrott och förstörda liv.

Som poliser skall vi skydda, hjälpa och ställa tillrätta. Ofta lyckas vi med det. Men ibland kommer känslan av maktlöshet, rusgiftets inflytande över en person kan vara större än förnuftet, anhörigas böner och och samhällets krav.

”Det åligger dig inte att slutföra verket, men du får inte undandra dig din del”, har någon sagt. Så är det med missbruksproblemet. Inom SPHF – Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund – menar vi att det första steget är det egna ställningstagandet. Vi utgör en kunskaps– och resursbank på drogområdet och vill, med många olika insatser stärka polisens insatser mot alkohol och narkotika.

SPHF samarbetar med IOGT-NTO-rörelsen. På det sättet stärker vi ytterligare det drogförebyggande arbetet.

Hur arbetar SPHF?
SPHF har idag ca 200 medlemmar. Var och en väljer själv hur engagemanget skall se ut. Många gör insatser genom att informera/undervisa om alkohol, narkotika och doping. Andra sysslar med SPHF:s interna verksamhet: kurser, resor, samlingar av olika slag som de fyra IOGT-NTO-förbunden bedriver. Det handlar om utbildning, nöjes– och kulturarrangemang, anläggningar och medlemsförmåner av många slag. Vi samverkar också konkret i olika kampanjer på central och lokal nivå. SPHF är liksom IOGT-NTO en demokratisk organisation. Verksamheten blir vad medlemmarna gör den till. Just nu är vi inne i ett intressant skede av förnyelse och utveckling.