Förbundsmöte 2021

Årets förbundsmöte genomfördes den 13 mars online.
Styrelsen har omgrupperat sig och ny ordförande är Jonas Schånberg.